دکتر فریده اخلاقی

آدرس: مشهد – خیابان فلسطین ۲ ، پلاک ۱/۱
شاخه فعالیت:  جراح و متخصص زنان و زایمان
تلفن: ۷۶۲۶۰۷۱

دکتر خلیل اخوان

آدرس: مشهد – خیابان خرمشهر-بین خرمشهر ۶ و۸- پلاک ۹۸
شاخه فعالیت: جراح و متخصص زنان و زایمان
تلفن: ۸۵۴۱۸۲۲

دکتر مهین ادهمی مقدم

آدرس: مشهد – خیابان احمد اباد – نبش ملاصدرا ۴ – طبقه۱
شاخه فعالیت: جراح و متخصص زنان و زایمان
تلفن: ۸۴۲۴۹۹۲

دکتر فرزانه ارجمند داورانی

آدرس: مشهد – خیابان احمد اباد – نبش محتشمی ۳ – پلاک ۶۹ – طبقه ۲
شاخه فعالیت: جراح و متخصص زنان و زایمان
تلفن: ۸۴۴۳۷۴۹

دکتر غلامحسین ارندی فروشانی

آدرس: مشهد – خیابان احمد اباد – ابتدای خ محتشمی – ساختمان ۵۰
شاخه فعالیت: جراح و متخصص زنان و زایمان
تلفن: ۸۴۲۸۸۴۰

دکتر هما اسکوئیان

آدرس: مشهد – بلواروکیل آباد نبش خ سامانیه – ساختمان پزشکان سامانیه
شاخه فعالیت: جراح و متخصص زنان و زایمان
تلفن:  ۸۸۱۷۶۰۷

دکتر حمیده اعلمی

آدرس: مشهد – خیابان بهار – حد فاصل میدان تقی آباد و فروشگاه ارتش – ساختمان پزشکان بهار
شاخه فعالیت: جراح و متخصص زنان و زایمان
تلفن: ۸۵۲۷۸۰۱

دکتر ایوب اسکندری

آدرس: مشهد – خیابان محتشمی ۲ – پلاک ۶ – ساختمان سینوهه – واحد ۴
شاخه فعالیت: جراح و متخصص زنان و زایمان
تلفن: ۸۴۴۴۳۲۸

دکتر عباس اسمعیل زاده

آدرس: مشهد – میدان بیمارستان امام رضا(ع)- طبقه فوقانی آزمایشگاه دکترافکاری
شاخه فعالیت:  فوق تخصص گوارش و کبد
تلفن: ۸۵۳۹۵۸۵

دکتر عبدلرسول حیات بخش

آدرس: مشهد – خیابان احمدآباد – خیابان پرستار – پرستار ۱- ساختمان سینا
شاخه فعالیت: فوق تخصص گوارش و کبد
تلفن: ۸۴۴۰۷۱۴۱

دکتر داوود شریفی دلویی

آدرس: مشهد – خیابان احمدآباد – ابتدای خیابان پرستار – ساختمان پور سینا
شاخه فعالیت:  فوق تخصص گوارش و کبد
تلفن: ۸۴۲۴۲۹۵