دکتر رسول آرام فر

آدرس: مشهد، خ شهید چمران، سه راه جم، ساختمان شفا
شاخه فعالیت: دندانپزشک عمومی
تلفن: ۸۵۱۳۹۴۱

دکتر امیر آرامی

آدرس: مشهد، تقاطع بولوار تلویزیون و ب بعثت، ساختمان فارابی، واحد ۷
شاخه فعالیت: دندانپزشک عمومی
تلفن: ۸۴۵۰۸۹۵

دکتر هاشم آرین نژاد

آدرس: مشهد، خیابان راهنمایی، نبش راهنمایی ۲۰، واحد ۴
شاخه فعالیت: دندانپزشک عمومی
تلفن: ۸۴۳۸۹۰۷

دکتر حسن نقوی

آدرس: مشهد، خیابان آزادشهر، نبش چهاراه میلاد، پلاک ۵۴
شاخه فعالیت: دندانپزشک عمومی
تلفن: ۶۰۶۵۲۴۲

دکتر محمد علی آقائی

آدرس: مشهد، رضا شهر، جنب شیرینی سرای جام عسل، پلاک ۱۰
شاخه فعالیت: دندانپزشک عمومی
تلفن: ۸۷۸۷۱۷۸

دکتر حسن ابراهیمی

آدرس: مشهد، قاسم آباد، ب شریعتی، بین شریعتی ۴۸ و ۵۰
شاخه فعالیت: دندانپزشک عمومی
تلفن: ۶۶۴۰۲۲۱

دکتر هوشنگ آرین

آدرس: مشهد – احمدآباد – سی متری دوم – ابوذر غفاری ۳ – شماره ۲۴۴ – طبقه ۱
شاخه فعالیت: متخصص داخلى
تلفن: ۸۴۲۰۵۳۵

 

دکتر علی ابکائی

آدرس: مشهد – بولوار ۲۲ بهمن – بهمن ۲۳ – پلاک۱۴
شاخه فعالیت: متخصص داخلى
تلفن: ۳۴۱۰۰۲۶

 

دکتر عبدالرئوف احراری رودی

آدرس: مشهد – خیابان ابن سینا – ساختمان اطباء – طبقه ۲
شاخه فعالیت: متخصص داخلى
تلفن: ۸۵۹۳۹۶۰

 

دکتر سید سعید احمد زاده هاشمی

آدرس: مشهد – خیابان دانشگاه – خیابان گلستان – پلاک ۹۶
شاخه فعالیت: متخصص داخلى
تلفن: ۸۵۱۸۵۱۶

دکتر احمد اربابی

آدرس: مشهد – خیابان دکتر چمران – سه راه جم – ساختمان پزشکان جم
شاخه فعالیت: متخصص داخلى
تلفن: ۸۵۹۷۶۶۷