دکتر رحیم ستاری

آدرس: مشهد – خیابان دکترچمران – سه ر اه پاسداران – ساختمان شفا – طبقه ۱
شاخه فعالیت: جراح و متخصص چشم
تلفن: ۸۵۴۷۷۷۰

دکتر علی سعادت طرقی

آدرس: مشهد – خیابان احمد آباد – عدالت یک – جنب مخابرات
شاخه فعالیت: جراح و متخصص چشم
تلفن: ۸۴۴۲۸۵۶

دکتر خلیل شادکامی

آدرس: مشهد – خیابان احمد آباد – روبروی بیمارستان قائم – پلاک ۸۷
شاخه فعالیت: جراح و متخصص چشم
تلفن: ۸۴۳۳۳۳۸

دکتر حسین آرمند

آدرس: مشهد – خیابان احمد اباد – نبش عارف – طبقه ۱
شاخه فعالیت: جراح و متخصص گوش و حلق و بینی
تلفن: ۸۴۲۸۵۹۹

دکتر بهروز ابراهیمی

آدرس: مشهد – میدان بیمارستان امام رضا (ع) – ابتدای ابن سینا – ساختمان اطباء
شاخه فعالیت: جراح و متخصص گوش و حلق و بینی
تلفن: ۸۵۴۳۳۶۵

دکتر بهروز ازادگان مهر

آدرس: مشهد – خیابان احمد اباد – ابتدای عارف – پلاک ۶
شاخه فعالیت: جراح و متخصص گوش و حلق و بینی
تلفن: ۸۴۰۳۴۵۱

دکتر یوسف اسکندری

آدرس: مشهد – خیابان ۱۷ شهریور – نبش ۵ راه پائین خیابان – جنب سرای مرتضوی
شاخه فعالیت: جراح و متخصص گوش و حلق و بینی
تلفن: ۳۶۴۳۵۱۲

دکتر نسرین افضلی بغداد آبادی

آدرس: مشهد – خیابان احمد اباد– خیابان پرستار – پرستار۱– ساختمان پزشکان سینا
شاخه فعالیت: جراح و متخصص گوش و حلق و بینی
تلفن: ۸۴۴۰۸۴۵

دکتر سعید امامی

آدرس: مشهد – خیابان احمد اباد – خیابان پرستار یک – ساختمان سینا
شاخه فعالیت: جراح و متخصص گوش و حلق و بینی
تلفن: ۸۴۴۴۰۲۶

دکتر مهدی بزازی

آدرس: مشهد – میدان تقی آباد – ابتدای احمد اباد – جنب بانک صادرات – ساختمان سهند زرین – طبقه ۲
شاخه فعالیت: جراح و متخصص گوش و حلق و بینی
تلفن: ۸۴۱۵۴۶۲

دکتر محمودرضا تبریزی

آدرس: مشهد – خیابان احمد اباد– جنب بانک تجارت – مجتمع پزشکی مروارید – طبقه ۲
شاخه فعالیت: جراح و متخصص گوش و حلق و بینی
تلفن: ۸۴۴۴۱۳۷

دکتر جعفر حسن زاده

آدرس: مشهد – خیابان گلستان – ساختمان گلستان – طبقه ۱
شاخه فعالیت: جراح و متخصص گوش و حلق و بینی
تلفن: ۸۵۴۳۵۶۵

دکتر محسن دادمهر

آدرس: مشهد – سه راه جم – ساختمان پزشکان جم – طبقه دوم
شاخه فعالیت: جراح و متخصص گوش و حلق و بینی
تلفن: ۸۵۹۴۹۹۸

دکتر حبیب اله دانشور

آدرس: مشهد – خیابان احمدآباد – خیابان پرستار – نبش پرستار ۵
شاخه فعالیت: جراح و متخصص گوش و حلق و بینی
تلفن: ۸۴۱۷۸۱۲