دکتر فرزانه ثمره محمدیان

آدرس : مشهد – شبکه بهداشت و درمان

شاخه فعالیت : پزشک عمومی

تلفن : ۳۷۶۱۵۱۳۴

 

دکتر محمد فرخی

آدرس  : مشهد – بلوار جمهوری اسلامی – خیابان حقیقی – پلاک ۱۰۵

شاخه فعالیت : پزشک عمومی

تلفن  : ۳۴۳۱۳۸۰

دکتر امیرسیدمحمد نوربخش

آدرس  : مشهد – بلوار وکیل آباد – سه راه کوکاکولا – بیمارستان فارابی

شاخه فعالیت : پزشک عمومی

تلفن  : ۸۶۱۷۹۸۰

دکتر لعیا کفعمی

آدرس  : مشهد – خیابان دانشگاه – ساختمان قریشی – کمیته تحقیقات دانشجویی

شاخه فعالیت : پزشک عمومی

تلفن  : ۸۴۳۵۹۵۴

دکتر عذرا شورورزی

آدرس  : مشهد – بلوار پیروزی – خیابان رهایی ۹ – پلاک ۲۸

شاخه فعالیت : پزشک عمومی

تلفن : ۸۲۲۷۷۵۱

دکتر حسن رجبی

آدرس  : مشهد – خیابان وکیل آباد ۱۷ – خیابان معاد ۶ – پلاک ۱۲۴

شاخه فعالیت : پزشک عمومی

تلفن  : ۶۰۴۸۲۰۳

دکتر محمد افکار

آدرس  : مشهد – خیابان امام رضا ۶۵ – پلاک ۱۱

شاخه فعالیت : پزشک عمومی

تلفن  : ۸۸۳۷۳۶۵

دکتر محمدرضا واحدی جو

آدرس  : مشهد – خیابان خواجه ربیع – شماره ۸۵۸

شاخه فعاالیت : پزشک عمومی

تلفن : ۷۳۱۸۴۲۶

دکتر سارا موحد

آدرس  : مشهد – قاسم آباد – خیابان فلاحی ۲ – مرکز درمانی رضا (ع) – مرکز تخصصی آنکولوژیو رادیوتراپی

شاخه فعالیت : پزشک عمومی

تلفن :  ۵۲۲۵۶۷۳

دکتر هاشم شادمان

آدرس  : مشهد – بلوار خیام – معاونت درمان

شاخه فعالیت : پزشک عمومی

تلفن  : ۷۶۳۴۰۰۷

دکتر هادی بابایی

آدرس  : مشهد – خیابان خیام شمالی – مجتمع سامان خیام – بلوک ۵۱ – واحد ۴

شاخه فعالیت : پزشک عمومی

تلفن : ۷۵۳۷۵۱۵