شاخه فعالیت: مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر علیرضا رحمانی

آدرس: مشهد، پرستار ۱ ساختمان مهر

شاخه فعالیت: متخصص مغز و اعصاب

تلفن: ۳۸۴۶۳۹۴۸

 

دکتر سعید اوجانی

آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – مشهد- جاده سرخس -شهرک شهید رجائی بازه شیخ

شاخه فعالیت: متخصص مغز و اعصاب

تلفن: ۳۳۷۲۷۸۸۴

دکتر مجتبی اسدی

آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد – احمداباد پرستار ۱ ساختمان شماره ۱/۳۰

شاخه فعالیت: متخصص مغز و اعصاب

تلفن: ۳۸۴۶۲۷۱۱

دکتر محمود رضا آذر پژوه

آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد – نبش خ عارف ۱ ساختمان پزشکان ازاده

شاخه فعالیت: متخصص مغز و اعصاب

تلفن: ۳۸۴۴۴۳۵۷

دکتر سعیدرضا شهامی

آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد – احمداباد نبش عارف ۶ ساختمان پردیس

شاخه فعالیت: متخصص مغز و اعصاب

تلفن: ۳۸۵۳۸۶۱۲

دکتر محمد شافعی

آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – احمداباد محتشمی بین ۴-۶ ساختمان ثامن طبقه سوم پلاک ۸۰

شاخه فعالیت: متخصص مغز و اعصاب

تلفن: ۳۸۴۲۹۲۹۲

دکتر مرتضی سعیدی‎

آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – احمد اباد – عارف ۶ – ساختمان پردیس واحد ۱۵

شاخه فعالیت: متخصص مغز و اعصاب

تلفن: ۳۸۴۵۷۲۹۷

دکتر هاشم سپهری

آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد – تقاطع خیابان ابکوه و کلاهدوز ساختمان پرستاران خانواده

شاخه فعالیت: متخصص مغز و اعصاب

تلفن: ۳۸۴۳۰۲۲۳

دکتر طاهره سارانی

آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – احمداباد عارف ۲ ساختمان سپهر طبقه ۲‏

شاخه فعالیت: متخصص مغز و اعصاب

تلفن: ۳۸۴۵۴۰۸۰

دکتر عزیزاله حاتمی

آدرس‏‎‏: مشهد خ سناباد مقابل داروخانه سناباد ساختمان ۶۳۸‏

شاخه فعالیت: متخصص مغز و اعصاب

تلفن: ۳۸۴۰۸۸۰۹

دکتر عزیزاله تقوی

آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – میدان بیمارستان امام رضا -خ ابن سینا ساختمان اطبائ

شاخه فعالیت: متخصص مغز و اعصاب

تلفن: ۳۸۵۴۵۱۸۶

 

دکتر غلامحسین بهروز

آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد – خ احمد اباد – خ بهشت – پ ۳۷

شاخه فعالیت: متخصص مغز و اعصاب

تلفن: ۳۸۴۳۸۰۷۰

دکتر سید مهران همام

آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – کوهسنگی ۵ پلاک ۸  ‏

شاخه فعالیت: متخصص مغز و اعصاب

تلفن: ۳۸۴۴۸۰۶۰

دکتر کریم نیکخواه

آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد – خ احمداباد خ قائم ۱۸ طبقه ۴

شاخه فعالیت: متخصص مغز و اعصاب

تلفن: ۳۸۴۱۶۶۵۵