شاخه فعالیت: رادیولوژی

دکتر امیر رضا حبرانی

آدرس: مشهد، خیابان آیت الله عبادی-بین عبادی ۲۰ و۲۲- پلاک ۳۹۸- ساختمان پزشکان

شاخه فعالیت: رادیولوژی

تلفن: ۳۷۲۵۱۴۷۴

دکتر آزیتا آذریان

آدرس: مشهد، خیابان احمد اباد، بلوار بعثت، پلاک ۱۰
شاخه فعالیت: متخصص رادیولوژى
تلفن: ۸۴۲۹۹۲۹

دکتر نادر اسلامی حسن آبادی

آدرس: مشهد، بلوار معلم، بین ۱۲و ۱۴ پلاک ۸۷۸
شاخه فعالیت: متخصص رادیولوژى
تلفن: ۸۹۲۹۳۹۴

دکتر احمد اسماعیل زاده

آدرس: مشهد، خیابان احمد آباد، مقابل بیمارستان قائم، خیابان بهشت۱، کلینیک رادیولوژی ایران
شاخه فعالیت: متخصص رادیولوژى
تلفن: ۸۴۱۷۹۸۴