شاخه فعالیت: رادیوتراپی

دکتر آرمین سعیدی

آدرس: مشهد، بلوار احمدآباد، عارف ۲، ساختمان نیکان

شاخه فعالیت: رادیوتراپی و انکولوژی

تلفن: ۳۸۴۷۶۶۶۵

دکتر ﻓﺮﺯﺍﺩ ﺑﯿﺪﻭﯾﯽ

آدرس: بیمارستان رضوی – بخش رادیوتراپی

شاخه فعالیت: رادیوتراپی

تلفن: ۳۸۶۸۱۱۳۰

دکتر حسن اسماعیل زاده مرویان

آدرس: مشهد، بلوار فردوسی، رسالت ۲، پلاک ۴۲۲
شاخه فعالیت: متخصص رادیوتراپی (پرتودرمانی)
تلفن: ۶۰۴۰۲۸۸

دکتر سیاوش زاهد انارکی

آدرس: مشهد، خیابان احمدآباد، بیمارستان قائم (عج)
شاخه فعالیت: متخصص رادیوتراپی (پرتودرمانی)
تلفن: ۸۴۳۵۱۵۷

دکتر محمد حسین صالحی

آدرس: مشهد، خیلبان کوهسنگی، کوهسنگی ۴، پلاک ۱
شاخه فعالیت: متخصص رادیوتراپی (پرتودرمانی)
تلفن: ۸۵۹۰۱۷۰

دکتر یاشا مخدومی

آدرس: مشهد، قاسم اباد، فلاحی ۲، مرکز درمانی امام رضا (ع)
شاخه فعالیت: متخصص رادیوتراپی (پرتودرمانی)
تلفن: ۵۲۱۴۵۵۲

دکتر غلامحسین نوفرستی

آدرس: مشهد، بولوار کلاهدوز ۲، پلاک ۶
شاخه فعالیت: متخصص رادیوتراپی (پرتودرمانی)
تلفن: ۸۴۳۸۴۷۹

دکتر رضا پرتوی

آدرس: مشهد، خیابان احمدآباد، خیابان محتشمی، محتشمی ۲، ساختمان پزشکان محتشمی
شاخه فعالیت: متخصص رادیوتراپی (پرتودرمانی)
تلفن: ۸۴۴۲۲۱۱

دکتر طاهر اشکیانی

آدرس: مشهد، خیابان احمد اباد، خیابان عدالت ۲ ، نبش شهید صبوری
شاخه فعالیت: متخصص رادیولوژى
تلفن: ۸۴۴۶۵۷۴

دکتر علیرضا افشار

آدرس: مشهد، سی متری طلاب، مفتح ۲۲، پلاک ۲۳۹
شاخه فعالیت: متخصص رادیولوژى
تلفن: ۲۷۹۳۱۵۴