شاخه فعالیت: بیماری های کودکان (اطفال)

دکتر ابراهیم نجفی

آدرس: طلاب طبرسی شمالی طبرسی ۹

شاخه فعالیت: متخصص اطفال

تلفن: ۳۲۱۹۴۳۸۶

دکتر سعید سعیدی

آدرس: بلوار طبرسی. بین خیابان ایثار و چهارراه برق. پشت ایستگاه اتوبوس

شاخه فعالیت: متخصص اطفال

تلفن: ۳۲۷۳۶۰۶۱

دکتر حسین ذاکری

آدرس: مشهد بلوار هاشمیه تقاطع پیروزی ، ساختمان پزشکان ایران

شاخه فعالیت: متخصص کودکان و نوزادان

تلفن: ۳۸۸۲۲۲۱۸

دکتر مرتضی یعقوبی

آدرس: احمدآباد ، عارف ۲ ، پرستار یک/چهار ، ساختمان شماره ۸ ، طبقه اول

شاخه فعالیت: متخصص اطفال

تلفن: ۳۸۴۶۳۵۶۴

دکتر الهه ناصح

آدرس: مشهد – بلوار فلسطین – خیابان فلسطین ۱۶۰ – پلاک ۷

شاخه فعالیت: متخصص اطفال

تلفن: ۷۶۲۵۵۶۵

دکتر افتخار محمودی

آدرس: مشهد – بین میدان صاحب الزمان و خیابان سعدآبادی – خیابان مولوی جنوبی

شاخه فعالیت: متخصص اطفال

تلفن: ۸۴۱۶۴۴۶

دکتر محمد محمدزاده

آدرس: مشهد – بلوار وکیل آباد

شاخه فعالیت: متخصص اطفال

تلفن: ۸۶۷۳۰۴۱

دکتر نصرت لطفی

آدرس: مشهد – کوی دکترا – خیابان ابن سینا ۶ – پلاک ۸۶

شاخه فعالیت: متخصص اطفال

تلفن: ۸۴۱۷۱۳۳

دکتر جلال صحت

آدرس: مشهد – خیابان خواجه ربیع – باغ خواجه ربیع

شاخه فعالیت: متخصص اطفال

تلفن: ۲۷۳۳۱۳۷

دکتر دهقان لطف آباد

آدرس: مشهد – بلوار دانشجو

شاخه فعالیت: متخصص اطفال

تلفن: ۸۶۸۴۸۳۳

دکتر اشرف توانایی

آدرس: مشهد – چهارراه عباسی – نبش خیابان مولوی

شاخه فعالیت: متخصص اطفال

تلفن: ۶۰۴۲۱۷۳

دکتر سعیده ترویج الاسلامی

آدرس: مشهد – خیابان آب و برق – ابتدای خیابان ویلا

شاخه فعالیت: متخصص اطفال

تلفن: ۸۶۷۷۵۲۰

دکتر سیمین پرتوی

آدرس: مشهد – خیابان احمدآباد – ابتدای خیابان پرستار

شاخه فعالیت: متخصص اطفال

تلفن: ۸۴۲۴۲۹۵

دکتر وحید پراگومی

آدرس: مشهد – بلوار سجاد – بین خیابان یاسین و خیابان بزرگمهر

شاخه فعالیت: متخصص اطفال

تلفن: ۷۶۸۶۳۵۳