شاخه فعالیت: بیماری های عفونی

دکتر جلیل اعتمادی عیدگاهی

آدرس: مشهد، خیابان کوهسنگی، نبش بهشتی ۳۰
شاخه فعالیت: متخصص بیمارى هاى عفونى
تلفن: ۸۴۱۶۳۷۰

دکتر محمد رحیم بازرگانی

آدرس: مشهد، خیابان نواب صفوی – بن بست بازرگانی
شاخه فعالیت: متخصص بیمارى هاى عفونى
تلفن: ۳۶۴۳۱۸۰

 

دکتر اشرف زهرا توانائی

آدرس: مشهد، ب فردوسی، چهارراه فرامرز عباسی، نبش مولوی، پلاک ۲۲۷
شاخه فعالیت: متخصص بیمارى هاى عفونى
تلفن: ۶۰۴۲۱۷۳

دکتر فاطمه حبیبی

آدرس: مشهد، احمد آباد، ابتدای خیابان محتشمی، پلاک ۷
شاخه فعالیت: متخصص بیمارى هاى عفونى
تلفن: ۸۴۱۹۸۱۴

دکتر سید ابوالفضل حسینی

آدرس: مشهد، خیابان ابن سینا، ساختمان اطباء
شاخه فعالیت: متخصص بیمارى هاى عفونى
تلفن: ۸۵۹۱۶۱۵

دکتر سید احمد حسینی

آدرس: مشهد، شهرک لشگر، ب فلاحی، بین فلاحی ۲۲ و۲۴
شاخه فعالیت: متخصص بیمارى هاى عفونى
تلفن: ۵۲۱۱۵۳۷

 

دکتر احمد خسروی خراشاد

آدرس:  مشهد، خیابان محتشمی، ساختمان ۵۰
شاخه فعالیت:  متخصص بیمارى هاى عفونى
تلفن: ۸۴۰۷۴۰۶