شاخه فعالیت: شنوایی سنجی

دکتر زهرا طغان احمدابادی

آدرس: پنجراه سناباد – نبش ابن سینا ۱۰ – ساختمان پزشکان بهشت – طبقه اول – کلینیک شنوایی بهشت

شاخه فعالیت: شنوایی شناسی

تلفن: ۳۸۴۸۰۷۶۹