شاخه فعالیت: فوق تخصص مفاصل و عضلات (روماتولوژى)

دکتر نیره سعادتی

آدرس: مشهد – خیابان احمدآباد – عدالت ۲ – نبش شهید صبوری – ساختمان ایرانمهر – پلاک۲

شاخه فعالیت: روماتولوژی

تلفن: ۰۵۱۳۸۴۰۰۸۹۳

دکتر ژاله شریعتی سرآبی

آدرس: مشهد – خیابان احمدآباد – عارف ۲ – پلاک ۳۰/۱ + بیمارستان امام رضا(ع)
شاخه فعالیت: فوق تخصص مفاصل و عضلات (روماتولوژى)
تلفن: ۳۸۴۰۳۹۰۹

دکتر منوچهر علمی

آدرس: مشهد – خیابان دکتر چمران – سه راه جم – ساختمان پزشکان جم – طبقه اول
شاخه فعالیت: فوق تخصص مفاصل و عضلات (روماتولوژى)
تلفن: ۸۵۹۴۲۴۴

دکتر محمدرضا هاتف فرد

آدرس: مشهد – خیابان کوهسنگی – کوهسنگی ۶
شاخه فعالیت: فوق تخصص مفاصل و عضلات (روماتولوژى)
تلفن: ۸۵۱۱۱۴۴