شاخه فعالیت: فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر محمد حسین پور دیرستانی

آدرس: مشهد – خیابان طبرسی – بیمارستان و زایشگاه جواد الائمه
شاخه فعالیت: فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
تلفن: ۳۶۸۲۱۳۵

دکتر محمد حسن خزاعی

آدرس: مشهد – خیابان احمد اباد – خیابان ملاصدرا – بین ملا صدرا ۴و۶
شاخه فعالیت: فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
تلفن: ۸۴۲۶۰۹۹

دکتر سحر قره

آدرس: مشهد – خیابان احمدآباد – خیابان عارف – نبش عارف ۶ – پلاک ۳۴ – واحد ۱۰
شاخه فعالیت: فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
تلفن: ۸۴۵۳۳۲۳