شاخه فعالیت: داخلی

سرویس درد ساختمان سپهر پارسیان

آدرس : مشهد ، احمدآباد ، نبش پرستار یک ، جنب بیمارستان قائم

شاخه فعالیت : دکتر امید منتظری ، تخصص بیهوشی و درد ، تشخیص کنترل و درمان درد ، اوزون درمانی ، بیماری های درد مزمن ، دیسک سیاتیک ، تنگی کانال نخاعی ، ستون فقرات کمر و ستون فقرات گردن ، آرتروز مفاصل و زانو ، درد با علل نامشخص و دردهای سرطان و دردهای مقاوم به درمان . دردهای عروقی و درد زونا
دکتر سعید رجب پور ، جراح مفاصل ( تعویض مفاصل شانه ، زانو و لگن ) و بیماری های استخوان

تلفن تماس:  ۰۹۱۰۵۷۱۰۹۱۰ – ۰۹۱۰۵۷۲۰۹۱۰

پذیرش در واحد درد ساختمان سپهر پارسیان ۱۶ الی ۲۱

پیامک و تلگرام بصورت مستقیم : ۰۹۱۰۵۷۱۰۹۱۰

وب سایت : www.moshaverdard.ir

دکتر نیره سعادتی

آدرس: مشهد – خیابان احمدآباد – عدالت ۲ – نبش شهید صبوری – ساختمان ایرانمهر – پلاک۲

شاخه فعالیت: روماتولوژی

تلفن: ۰۵۱۳۸۴۰۰۸۹۳

دکتر محمد وحیدی

آدرس : مشهد – چهارراه دکترا – بالاتراز قنادی طباطبایی

شاخه فعالیت : پزشک متخصص داخلی

تلفن : ۸۴۳۵۶۳۵

دکتر ملک نژاد

آدرس : مشهد – خیابان چمران – جنب آزمایشگاه پاستور

شاخه فعالیت : پزشک متخصص داخلی

تلفن : ۲۲۱۲۳۳۹

دکتر احمد صفائی

آدرس  : مشهد – خیابان پرستار – خیابان پرستار ۱

شاخه فعالیت : پزشک متخصص داخلی

تلفن : ۸۴۲۳۹۳۵

دکتر حسن سنگچوبی

آدرس : مشهد – میدان دکتر بهشتی – جنب داروخانه دکتر هادی زاده

شاخه فعالیت : پزشک متخصص داخلی

تلفن : ۸۴۱۷۰۰۶

 

دکتر مرتضی تجلیلی

آدرس : مشهد – بلوار ۲۲ بهمن

شاخه فعالیت : پزشک متخصص داخلی

تلفن : ۳۶۴۱۸۰۳

دکتر علی ابکانی

آدرس  : مشهد – بلوار ۲۲ بهمن

شاخه فعالیت : پزشک متخصص داخلی

تلفن : ۳۴۱۰۰۲۶

دکتر مسعود ثقفی

آدرس  : مشهد – بلوار ملک آباد – نبش خیابان مرجان

شاخه فعالیت : پزشک متخصص داخلی مفاصل و عضلات ( روماتولوژی )

 

دکتر علیرضا نوری

آدرس  : مشهد – خیابان کاشفی شمالی – آزمایشگاه دکتر برات پور

شاخه فعالیت : پزشک متخصص داخلی گوارش

تلفن : ۲۲۲۱۹۷۷

دکتر ایرج ناظم

آدرس : مشهد – خیابان چمران – خیابان چمران ۷ – پلاک ۱۲۳

شاخه فعالیت : پزشک متخصص داخلی گوارش

تلفن : ۲۲۵۰۹۱۰

دکتر جمشید مهاجری

آدرس : مشهد – خیابان ابن سینا – ساختمان اطبا

شاخه فعالیت : پزشک متخصص داخلی گوارش

تلفن : ۸۵۴۹۰۰۰

 

دکتر مهدی عمادیزاده

آدرس : مشهد – خیابان احمدآباد – ابتدای خیابان قائم

شاخه فعالیت : پزشک متخصص داخلی گوارش

تلفن : ۸۴۱۸۹۷۹

 

دکتر حسین ذکاوت

آدرس  : مشهد – میدان شهدا – خیابان توحید – خیابان توحید ۹

شاخه فعالیت : پزشک متخصص داخلی گوارش

تلفن :  ۷۲۴۵۶۹۰