شاخه فعالیت: فوق تخصص جراحی قلب

دکتر محمد حسن نظافتی

آدرس: مشهد – بیمارستان قائم

شاخه فعالیت: فوق تخصص جراحی قلب و عروق

تلفن: ۸۴۲۹۷۳۵

دکتر حسن راوری

آدرس: مشهد – میدان بیمارستان امام رضا (ع) – ابتدای خیابان رازی- ساختمان پزشکان رازی
شاخه فعالیت: فوق تخصص جراحی قلب
تلفن: ۸۵۵۳۵۷۵

دکتر محمد هادی سعید مدقق

آدرس: مشهد – خیابان پاسداران – پاسداران ۳ – کوچه سالاری
شاخه فعالیت: فوق تخصص جراحی قلب
تلفن: ۲۲۳۸۷۰۸

دکتر غلامحسین کاظم زاده

آدرس: مشهد – بیمارستان امام رضا(ع)- بخش فوق تخصصی جراحی عروق
شاخه فعالیت: فوق تخصص جراحی قلب
تلفن: ۸۵۲۵۳۱۱

دکتر حمید هادی

آدرس: مشهد – بزرگراه آسیایی – بعد از پل قائم(عج) – بیمارستان رضوی
شاخه فعالیت: فوق تخصص جراحی قلب
تلفن: ۶۰۰۴۳۲۴