شاخه فعالیت: فوق تخصص جراحی اطفال

دکتر احمد بذر افشان

آدرس:  مشهد – خیابان کوهسنگی – ساختمان پزشکان

شاخه فعالیت: پزشک فوق تخصص جراحی اطفال

تلفن: ۸۵۴۴۰۳۱

 

دکتر مهران هیرادفر

آدرس: مشهد – چهارراه خیام- بلوار سجاد- ساختمان پزشکان نگین –واحد ۱۲
شاخه فعالیت: فوق تخصص جراحی اطفال
تلفن: ۷۶۷۶۲۲۶