شاخه فعالیت: جراح کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

دکتر فرید آقاسی زاده شعرباف

آدرس: مشهد – فلکه بیمارستان امام رضا – ساختمان آفتاب
شاخه فعالیت: جراح کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)
تلفن: ۸۵۲۵۸۷۲

دکتر حمیدرضا اسدی زرقری

آدرس: مشهد – خیابان احمد آباد – خیابان پرستار – پرستاریک – سمت راست – ساختمان پزشکان نگین – طبقه اول
شاخه فعالیت: جراح کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)
تلفن: ۸۴۰۲۷۳۸

دکتر ایرج افتخار شاهرودی

آدرس: مشهد – ب شهید دستغیب – روبروی بانک کشاورزی ساختمان ۴۴۴
شاخه فعالیت: جراح کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)
تلفن: ۷۶۱۷۵۷۵

دکتر کامیار اقبالی

آدرس: مشهد – خیابان دکتر چمران – سه راه جم – ساختمان تخصصی پزشکان جم طبقه ۱
شاخه فعالیت: جراح کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)
تلفن: ۸۵۹۰۰۲۳

 

دکتر ابولفضل اقوامی

آدرس: مشهد – پنج راه سناباد – بعد از داروخانه نور – ساختمان ۲۰۵
شاخه فعالیت: جراح کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)
تلفن: ۸۴۳۱۷۱۵

دکتر سید رحیم تقوی رضوی زاده

آدرس: مشهد – خیابان گلستان – ساختمان گلستان – طبقه دوم
شاخه فعالیت: جراح کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)
تلفن: ۸۵۲۸۳۴۴