شاخه فعالیت: جراح و متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر حمید ولی زاده مقدم

آدرس: مشهد ، احمد آباد ، بین عارف ۲ و ۴ ، ساختمان حکیم

شاخه فعالیت:جراحی گوش حلق بینی ، سر و گردن ، زیبایی بینی

تلفن: ۳۸۴۰۹۸۷۲-۰۵۱

دکتر علی سرابی

آدرس: مشهد – بلوار احمد آباد – پرستار ۱ – ساختمان نگین – ط ۲

شاخه فعالیت: گوش حلق و بینی

تلفن: ۳۸۴۴۷۲۰۹

دکتر سید علی سرابی

آدرس : پرستار ۱ – ساختمان نگین – طبقه ۲

شاخه فعالیت : گوش و حلق و بینی – جراحی زیبایی

تلفن: ۰۵۱۳۸۴۴۷۲۰۹

دکتر حسین آرمند

آدرس: مشهد – خیابان احمد اباد – نبش عارف – طبقه ۱
شاخه فعالیت: جراح و متخصص گوش و حلق و بینی
تلفن: ۸۴۲۸۵۹۹

دکتر بهروز ابراهیمی

آدرس: مشهد – میدان بیمارستان امام رضا (ع) – ابتدای ابن سینا – ساختمان اطباء
شاخه فعالیت: جراح و متخصص گوش و حلق و بینی
تلفن: ۸۵۴۳۳۶۵

دکتر بهروز ازادگان مهر

آدرس: مشهد – خیابان احمد اباد – ابتدای عارف – پلاک ۶
شاخه فعالیت: جراح و متخصص گوش و حلق و بینی
تلفن: ۸۴۰۳۴۵۱

دکتر یوسف اسکندری

آدرس: مشهد – خیابان ۱۷ شهریور – نبش ۵ راه پائین خیابان – جنب سرای مرتضوی
شاخه فعالیت: جراح و متخصص گوش و حلق و بینی
تلفن: ۳۶۴۳۵۱۲

دکتر نسرین افضلی بغداد آبادی

آدرس: مشهد – خیابان احمد اباد– خیابان پرستار – پرستار۱– ساختمان پزشکان سینا
شاخه فعالیت: جراح و متخصص گوش و حلق و بینی
تلفن: ۸۴۴۰۸۴۵

دکتر سعید امامی

آدرس: مشهد – خیابان احمد اباد – خیابان پرستار یک – ساختمان سینا
شاخه فعالیت: جراح و متخصص گوش و حلق و بینی
تلفن: ۸۴۴۴۰۲۶

دکتر مهدی بزازی

آدرس: مشهد – میدان تقی آباد – ابتدای احمد اباد – جنب بانک صادرات – ساختمان سهند زرین – طبقه ۲
شاخه فعالیت: جراح و متخصص گوش و حلق و بینی
تلفن: ۸۴۱۵۴۶۲

دکتر محمودرضا تبریزی

آدرس: مشهد – خیابان احمد اباد– جنب بانک تجارت – مجتمع پزشکی مروارید – طبقه ۲
شاخه فعالیت: جراح و متخصص گوش و حلق و بینی
تلفن: ۸۴۴۴۱۳۷

دکتر جعفر حسن زاده

آدرس: مشهد – خیابان گلستان – ساختمان گلستان – طبقه ۱
شاخه فعالیت: جراح و متخصص گوش و حلق و بینی
تلفن: ۸۵۴۳۵۶۵

دکتر محسن دادمهر

آدرس: مشهد – سه راه جم – ساختمان پزشکان جم – طبقه دوم
شاخه فعالیت: جراح و متخصص گوش و حلق و بینی
تلفن: ۸۵۹۴۹۹۸

دکتر حبیب اله دانشور

آدرس: مشهد – خیابان احمدآباد – خیابان پرستار – نبش پرستار ۵
شاخه فعالیت: جراح و متخصص گوش و حلق و بینی
تلفن: ۸۴۱۷۸۱۲