شاخه فعالیت: جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات

دکتر شهاب تاج دینی

آدرس: مشهد – خیابان احمد آباد – پرستار ۱ – ساختمان پزشکان سینا – طبقه اول

شاخه فعالیت: جراح مغز و اعصاب،ستون فقرات و دیسک

تلفن: ۳۸۴۴۴۰۲۳

 

دکتر حمید اعتماد رضائی

آدرس: مشهد – خیابان احمدآباد – خیابان عارف – عارف ۲ – پلاک ۳۰/۱ – طبقه ۱
شاخه فعالیت: جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات
توضیحات: فلوشیپ استرئوتاکسی – متخصص جراحی مغز و اعصاب
تلفن: ۸۴۰۹۲۱۷