شاخه فعالیت: جراح عمومی

دکتر محمدحسین اشرف زاده

آدرس: مشهد خیابان چمران ۱۳، پلاک۲۱

شاخه فعالیت: جراح عمومی

تلفن: ۳۸۵۱۳۰۷۶

دکتر مهدی مسگرانی

آدرس: مشهد – خیابان احمدآباد – خیابان پرستار

شاخه فعالیت: متخصص جراحی عمومی

تلفن: ۸۴۱۹۹۳۴

دکتر فخرالدین محلاتی

آدرس: مشهد – خیابان عدالت – خیابان عدالت دوم

شاخه فعالیت: متخصص جراحی عمومی

تلفن: ۸۴۲۳۷۷۲

دکتر ایرج گنجی

آدرس: مشهد – خیابان راهنمایی – نبش خیابان راهنمایی ۵

شاخه فعالیت: متخصص جراحی عمومی

تلفن: ۸۴۰۴۰۹۴

دکتر سید جواد قریشی

آدرس: مشهد – بلوار وکیل آباد – سه راه آب و برق

شاخه فعالیت: متخصص جراح عمومی

تلفن: ۸۶۷۰۴۷۲

دکتر محمد جواد قبولی

آدرس: مشهد – خیابان ابن سینا – ساختمان پزشکان

شاخه فعالیت: متخصص جراحی عمومی

تلفن: ۸۵۱۲۱۵۵

دکتر سید حسین فاطمی

آدرس: مشهد – خیابان امام رضا – خیابان امام رضا ۱۱

شاخه فعالیت: متخصص جراحی عمومی

تلفن: ۸۵۴۱۸۴۴

دکتر احمد شاه فرهت

آدرس: مشهد – خیابان پرستار – خیابان پرستار ۱ – شماره ۲۰

شاخه فعالیت: متخصص جراح عمومی

تلفن: ۸۴۳۸۲۳۲

دکتر سید حسن حسینی

آدرس: مشهد – ۳۰ متری طلاب – نبش خیابان مفتح شمالی

شاخه فعالیت: متخصص جراح عمومی

تلفن: ۲۷۳۰۵۲۶

دکتر منصور حسین زاده

آدرس:  مشهد – خیابان ابن سینا – ساختمان اطبا

شاخه فعالیت: متخصص جراحی عمومی

تلفن: ۸۵۴۹۶۶۶

دکتر محمد حاتمی

آدرس: مشهد – خیابان احمدآباد – روبروی خیابان محتشمی

شاخه فعالیت: متخصص جراح عمومی

تلفن: ۸۴۳۱۲۹۰

دکتر علیرضا توسلی

آدرس: مشهد – خیابان احمدآباد – نبش خیابان پرستار

شاخه فعالیت: پزشک متخصص جراحی عمومی

تلفن: ۸۴۳۴۹۰۲

دکتر نصرالله نوری

آدرس: مشهد – بلوار سجاد – چهارراه بزرگمهر – ساختمان شماره ۱۱

شاخه فعالیت: متخصص جراحی عمومی

تلفن: ۷۶۱۳۷۳۴

دکتر محمدحسن‌ آموزگار

آدرس: مشهد – خیابان احمدآباد – خیابان بهشت‌۱
شاخه فعالیت: جراح عمومی
تلفن: ۸۴۳۲۴۲۶