ارتباط با ما

آدرس دفتر مرکزی: مشهد – بلوار معلم – معلم ۱۹ – شماره ۱۹۷

تلفن: ۳۸۹۲۹۰۶۵

بخش فنی و سفارش تبلیغات در سایت مشهد پزشک: ۰۹۱۵۱۰۴۳۰۵۰